Model formuliler

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Denzo trading,
Hart van Brabantlaan 12
5038 JL Tilburg
06 57762365

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :
— Ontvangen op (DD-MM-YYYY): — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) :

— Bestelnummer :

— IBAN Rekeningnummer:
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.